На настоящата страница може да проверите дали електронният Ви подпис е инсталиран и настроен правилно. Проверката определя проблеми в настройките на браузъра и в софтуера, необходим за работа с електронни подписи и предлага мерки за тяхното отстраняване.


За успешна проверка е необходимо:

1.  Да използвате операционна система Windows 8.1 или Windows 10, Mac OS X v10.14, Linux 64 Ubuntu 18 LTS или по-високи версии;
2.  Потребителският Ви акаунт да има административни права върху операционната система за да се инсталират необходимите компоненти;
3.  Да използвате браузър Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari, Chromium;
4.  Да е разрешено използването на бисквитки (cookies) в браузъра;
5.  Да използвате валиден електронен подпис, свързан в USB порт на компютъра.

Ако използвате електронния си подпис на повече от един компютър, направете тази проверка на всеки от тях.

За проверката е нужно да приемете и инсталирате помощен софтуер – BISS или Capicom. По време на проверката е възможно да се появят различни съобщения. Те изискват инсталирането или разрешаването на софтуер, необходим за проверката или за работата на електронния Ви подпис. Моля, потвърждавайте ги със съответните бутони: OK, YES, Continue, Install, Allow, Run и т.н.